"Z sygnałów napływających do rzecznika praw dziecka od rodziców wynika, że nie wszystkie placówki oświatowe mają możliwości objęcia dzieci fachowym wsparciem i rodzice zmuszeni są szukać innego miejsca – niejednokrotnie znacznie oddalonego od miejsca zamieszkania".
Zdaniem RPD obowiązkiem dowozu na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju powinny zostać objęte wszystkie dzieci, od chwili wykrycia niepełnosprawności.
Dlatego też Marek Michalak dostrzega pilną potrzebę rozszerzenia obowiązku wynikającego z art. 17 ustawy o systemie oświaty.