Rzecznik przedstawił wnioski z badań 25 losowo wybranych regulaminów sal zabaw. Nasuwają one wiele wąpliwości odnoszących się przede wszystkim do warunków bezpieczeństwa dziecka pozostawionego przez rodziców pod opieką personelu sali zabaw. W raporcie zwrócono zwłaszcza uwagę na: brak określenia wieku dziecka, które może być pozostawione w sali zabaw oraz dopuszczalnego czasu pozostawienia dziecka, brak wskazania jakichkolwiek formalności, mających na celu uzyskanie przez personel jak najwięcej informacji o dziecku, brak przejęcia odpowiedzialności przez personel za dziecko, którym się opiekuje. Rzezcznik apeluje do prezesa UOKiK oraz ministra pracy o podjęcie działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, korzystających z takich miejsc. Pełna treść wystąpienia>>

Polecamy: