25 maja 2015 r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (tzw. nowy egzamin zawodowy) dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, uczniów techników, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r., absolwentów szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego.

Czytaj: Egzamin zawodowy wkrótce na nowych zasadach>>>

Egzamin składa się z dwóch części: testu pisemnego oraz testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego. Część pisemna dla wszystkich zdających odbędzie się 22 czerwca, a w dniach 25 maja - 6 lipca odbywać się będzie część praktyczna.

Do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 272.000 osób w 199 kwalifikacjach, a do części praktycznej około 275.000 w 198 kwalifikacjach, z których do najpopularniejszych należą:

- A18. Prowadzenie sprzedaży w zawodach: sprzedawca oraz technik handlowiec,

- A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji w zawodzie technik ekonomista,

- A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy w zawodzie technik usług kosmetycznych.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie min. 50% punktów w części pisemnej i min. 75% punktów w części praktycznej. Ci, którym to się uda, otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do szkół nastąpi w dniu 28 sierpnia 2015 r.

Opracowanie: Paweł Zuń

Źródło: www.cke.edu.pl, stan z dnia 26 maja 2015 r.