Egzaminem pisemnym z języka angielskiego 3.05. sesję maturalną rozpoczęli polscy maturzyści chcący uzyskać Międzynarodową Maturę - International Baccalaureate (IB). W Polsce program przygotowujący do takiej matury realizuje około 30 szkół. Większość z tych szkół to szkoły niepubliczne. W większości z nich też przeprowadzana jest w tym roku szkolnym sesja matury międzynarodowej.
Na świecie program IB prowadzony jest przez ponad 2200 szkół w 125 krajach. Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie. Jego posiadanie nie zapewnia jednak absolwentowi miejsca bez egzaminu na wielu prestiżowych uczelniach wyższych na świecie. Matura IB jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie, Cambridge) lub SAT (MIT - Massachusetts Institute of Technology).
Międzynarodowa sesja maturalna potrwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie będą zdawać kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, język obcy i matematyka. Oprócz tego muszą zdawać egzamin z nauk społecznych (do wyboru: geografia, historia lub filozofia), nauk przyrodniczych (biologia, chemia lub fizyka) oraz z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w szkole. Egzaminy odbywają się w dwóch turach: porannej i popołudniowej.

Gazeta Wyborcza, 3 maja 2011 r.