Dodatkowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się 4 czerwca i potrwa do 20. W poniedziałek maturzyści napiszą egzamin z polskiego - w kolejnych dniach z matematyki i angielskiego.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które nie mogły napisać matury w normalnym terminie.

Jak wyjaśnia Beata Majewska, Kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Okręgowej Komiscji Egzaminacyjnej w Poznaniu,
w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor oke może wydać maturzyście zgodę na pisanie egzaminu w dodatkowym terminie.

Decyzja ta wydawana jest na wniosek zdającego - dyrektor uwzględni wniosek, jeżeli będzie on odpowiednio udokomentowany, a brak możliwości zdawania w normalnym terminie nie zależał od absolwenta.

Prace maturzystów zdających w czerwcu zostaną sprawdzone w normalnym czasie, a zatem będą oni mogli bez problemu wziąć udział w rekrutacji na studia lub - gdy nie powiedzie im się za pierwszym razem - przystąpić w sierpniu do poprawki.

Spóźnienie na maturę może drogo kosztować>>