- Jesteście doskonałym przykładem, że w polskiej młodzieży tkwi ogromny potencjał. Serdecznie gratuluję Wam wyników, które spowodowały, że znaleźliście się w grupie uczniów, wyróżnionych przez Prezesa Rady Ministrów - tymi słowami Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej zwrócił się do 68 przedstawicieli stypendystów Prezesa Rady Ministrów z całego kraju podczas uroczystości wręczenia dyplomów.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, zdobył najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Za wyniki w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 3.863 stypendia. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach i wynosi 2.580 zł. Więcej>>