Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców (opiekunów prawnych). Jednym z nielicznych wyjątków od tej zasady są dochody, które dziecko otrzymuje z pracy - należy wykazać je w odrębnym zeznaniu podatkowym, podpisywanym przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Dodatkowo tzeba pamiętać, że jeżeli ww. dochód przekroczy 3091 zł rocznie, należy od niego odprowadzić podatek dochodowy.

Polecamy: Sąd: za wynajęte firmie pomieszczenia podatek płaci szkoła