Zmienione zostaną załączniki określające podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach.

Podstawę programową kształcenia w zawodzie muzyk poszerza się o podstawę programową kształcenia artystycznego dla nowo powoływanej ośmioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Wprowadzona zmiana wyrównuje zakres merytoryczny podstawy programowej kształcenia artystycznego realizowanego w klasach VII i VIII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia względem kształcenia realizowanego w klasach I i II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, co z kolei pozwoli absolwentom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o ośmioletnim cyklu kształcenia ubiegać się w trybie przepisów o przechodzeniu z jednych typów szkół do innych o przyjęcie do klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, odpowiadającej jej poziomem nauki.
Nowe rozporządzenie zawierać będzie także podstawę programową w specjalizacji animacja komputerowa oraz dookreśli treść podstawy programowej dla specjalizacji animacja filmowa.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów