Badanie przeprowadzone przez UNICEF w 29 państwach Europy i Ameryki Płn. brało pod uwagę sytuację materialną dzieci, stan oświaty, systemu opieki zdrowotnej i ochrony środowiska, sytuację mieszkaniową i tzw. czynniki ryzyka wpływające na sytuację dzieci i młodzieży, w tym np. spożywanie alkoholu. Z analizy wynika, że polskie dzieci nie czują się szczęśliwe. Gorzej od naszego kraju wypadła tylko Rumunia.
Co ciekawe, niskie, 22, miejsce w rankingu zajęły Niemcy, które zapewniają wysoki poziom życia i oświaty (jeżeli chodzi o poziom rozwoju zajmują 6 miejsce). Najszczęśliwsze - według badania UNICEF - są dzieci w  Holandii, Islandii, Hiszpanii, Finlandii, Grecji, Belgii, Norwegii, Szwajcarii, Estonii. Więcej>>