21 września odbyła się konferencja prasowa wiceprezydenta m. st. Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego, na której zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy z inicjatywy stołecznego Biura Edukacji, przy współpracy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Stowarzyszenia TRIO, w okresie grudzień 2008r. – maj 2009 r. Z badań wynika, iż znajomość praw rodziców przysługujących im w placówce oświatowej jest raczej niska, a członkowie rad rodziców w większości mają poczucie  ograniczonego wpływu na decyzje zapadające w placówce. Zdaniem badanych, rodzice mają największy wpływ na sprawy związane z imprezami szkolnymi i w tej dziedzinie głownie przejawia się ich aktywność. Rady Rodziców są uważane za reprezentację ogółu rodziców, ale zainteresowanie ich działaniami wśród rodziców jest nikłe. Odczuwany jest ogólny brak zaangażowania rodziców w sprawy szkoły. Wyniki badań są wykorzystane przy realizacji programu operacyjnego polityki edukacyjnej m.st. Warszawy „Rodzice we wspólnocie szkolnej - Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców” w ramach programu strategicznego „Społeczeństwo obywatelskie i samorządne”. Miasto planuje szkolenia dla liderów środowisk rodzicielskich. 

źródło: informacja własna, 21 września 2009r.