Dziekan Rady OIRP w Poznaniu Krystyna Babiak uważa, że nauka prawa może być dla nauczycieli, i dla uczniów zajęciem fascynującym. O prawie można w ciekawy sposób mówić i pisać. OIRP w Poznaniu przygotowała nowatorski program „Szkoła bliższa prawu – rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli”, który skierowany jest do nauczycieli uczących wiedzy o społeczeństwie oraz dyrektorów i wychowawców gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Założeniem rocznego programu jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
W ramach projektu nauczyciele będą mogli skorzystać m.in. z:
-  120 godzin kursu doskonalącego, który łączyć będzie przekazywanie wiedzy prawnejz kształceniem umiejętności i rozwijaniem postaw obywatelskich.
- z 40 godzin warsztatów pedagogicznych poświęconych doskonaleniu indywidualnego warsztatu pracy, umiejętności wychowawczych, w tym świadomego kierowania zespołem, motywowania do stosowania strategii, form technik nauczania oraz podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych w szkole i poza szkołą
- 40 godzin warsztatów sztuki komunikacji interpersonalnej. Zajęcia rozwijające komunikację interpersonalną, zwiększą umiejętności skutecznego budowania relacji z uczniem, poprawią funkcjonowanie, motywację i elastyczność komunikacji na linii nauczyciel-uczeń.
Projekt realizowany będzie od 31 marca 2013 do 30 marca 2014 roku w siedzibie OIRP w Poznaniu. Więcej>>