Dr Łukasz Szyrwiel z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest pierwszym mężczyzną, nagrodzonym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP. Jak informuje FNP, do udziału w konkursie zgłosiło się 83 kandydatów – rodziców ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w polskich jednostkach prowadzących badania naukowe.
Na początku 2010 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ustanowiła program "Pomost”, czyli pierwszy w Polsce program wspierający rodziców – naukowców, który ma umożliwić im pogodzenie opieki nad dzieckiem z karierą zawodową. Z grantu mogą skorzystać również mężczyźni, po co najmniej 6-miesięcznej przerwie w pracy, wynikającej z opieki nad dzieckiem. Więcej>>