Od września 2015 r. wszystkie pięciolatki mają obowiązkowo rozpocząć naukę języka angielskiego. Zajęcia prowadzić mogą nauczyciele wychowania przedszkolnego bądź lektorzy zewnętrzni. Aby zapobiec brakom kadrowym, MEN wprowadzi przepisy przejściowe do rozporządzenia zmieniającego wymogi kwalifikacyjne wobec nauczycieli zatrudnianych w placówkach oświatowych.
Do 31 sierpnia 2020 r. zajęcia z języka obcego w przedszkolu będą mogły prowadzić osoby, które mają uprawnienia do pracy w przedszkolu oraz legitymują się świadectwem znajomości tego języka przynajmniej na poziomie podstawowym.

 

Co nas czeka we wrześniu? - kalendarium zmian w prawie oświatowym 2015/2016>>

Praktyczne porady na temat nowych przepisów uzyskać będzie można podczas organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer jesiennych konferencji oświatowych: XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów  Szkół i Przedszkoli, która odbędzie się w ramach Kongresu Edukacja i Rozwój>>