Czy nowe przedszkole publiczne może otrzymać numer porządkowy po zlikwidowanym przedszkolu?

Odpowiedź

Organ prowadzący nadaje numer porządkowy, zgodnie z aktualną kolejnością.
Jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole – wówczas organ prowadzący, stosownie do zapisu § 1 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół nadaje tym przedszkolom numery porządkowe. Jeżeli dane przedszkole zostało zlikwidowane, a następnie zostaje utworzone nowe przedszkole – zostaje mu nadany numer porządkowy, zgodnie z aktualną kolejnością. Może więc zdarzyć się, że nowe przedszkole otrzyma numer porządkowy przedszkola, które zostało wcześniej zlikwidowane.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów