- W przyszłym roku trzeba się spodziewać kolejnych podwyżek opłat za przedszkola - mówi "DGP" Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni odpowiadająca za oświatę. Podkreśla także, że bez wsparcia z budżetu nie ma szans na upowszechnienie opieki przedszkolnej.
- Dotacje z budżetu pozwoliłyby samorządom zarówno na tworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach, podnoszenie standardów w już istniejących, jak i utrzymanie opłat, jakie ponoszą rodzice, na obecnym poziomie. Warto podkreślić, że w większości samorządów opłata, jaką uiszczają opiekunowie, nie pokrywa rzeczywistych kosztów. Np. w Gdyni rodzice płacą za jedną godzinę 2,70 zł, a rzeczywisty koszt (I półrocze) wynosi 4,36 zł. - mówi Łowkiel. Więcej>>