Na program stypendialny organizowany przez Fundację 2065 im Lesława A. Pagi oraz Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich można przesyłać wnioski do dnia 16 maja 2012 r.

Jak wskazują organizatorzy o stypendium mogą ubiegać się uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, których średnia ocen w przedostatniej klasie przekroczyła 4.0. Ponadto organizatorzy zdecydowali się na zwiększenie progu dochodów z 800 do 1000 zł dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie".

Aby móc ubiegać się o stypendium ważne jest to by oprócz dobrych ocen być dodatkowo aktywnym społecznie, przedsiębiorczym czy zaangażowanym w wolontariat.

Jak wyjaśnia Paga "stypendystami projektu Indeks Start2Star zostało już 80 osób z całej Polski, a wartość przyznanych stypendiów przekroczyła już 6 milionów złotych".

Program stypendialny powstał z myślą o zdolnych uczniach, którzy ze względów finansowych mają utrudniony start i nie mogą w pełni rozwijać swoich zainteresowań oraz talentów.

Źródło: www.naukawpolsce.pl, stan z dnia 19 marca 2012 r.