MEN nie zgadza się na zaproponowane przez ministerstwo finansów łączenie szkół w grupy. W odpowiedzi minister Krystyna Szumilas przygotowała pakiet propozycji zmian w dotowaniu niepublicznych szkół i przedszkoli.
MEN chce dalszego doprecyzowania zasad dotowania niepublicznych szkół i przedszkoli. Proponuje, by samorządy przekazywały takim placówkom ostatnią w roku kalendarzowym część dotacji w terminie do 15 grudnia. Ma to wyeliminować wypadki przekazywania dotacji nawet w ostatni dzień roku, co narażało dotowane placówki na trudności finansowe.
Krystyna Szumilas zaproponowała także, by doprecyzować, na co niepubliczne szkoły i przedszkola mogą wydawać dotację przekazaną przez samorządy. Zmodyfikowane przepisy mają ostatecznie potwierdzić możliwość wykorzystania tych pieniędzy również na zakup środków trwałych, takich jak książki czy meble do klas.
MEN proponuje także zapis pozwalający gminom na stosowanie ulg i zwolnień w przypadku wprowadzenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć.
Krystyna Szumilas nie wniosła zastrzeżeń do propozycji resortu finansów, by na potrzeby wyliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli wydatki bieżące samorządu przeznaczane na przedszkola pomniejszone były o kwotę opłat rodziców oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. MEN zaproponował jednak, by przepisy te wchodziły w życie z początkiem roku budżetowego oraz z zachowaniem stosownego vacatio legis, tj. od dnia 1.01.2013 r.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 19.01.2012 r.
Oprac. Alicja Bukowska