W założeniach do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela znalazłu się zmiany dotyczące funkcjonowania komisji dyscyplinarnych. Te pierwszego stopnia mają działać przy organach prowadzących szkoły, a w ich skład będą wchodzić nauczyciele szkół prowadzonych przez dany samorząd.
– Ta propozycja jest zaskakująca – mówi Marek Pleśniar, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. – Nie wiadomo bowiem, jak zostanie umocowany rzecznik dyscyplinarny. Jednakże na tym etapie nie dostrzegam jakościowej zmiany, np. polepszenia postępowania. Myślę zaś, że w niektórych sytuacjach fakt, że badający sprawę wywodzą się z tego samego środowiska, może budzić zastrzeżenia co do bezstronności orzekania – wyjaśnia.
Komisje drugiego stopnia będą działać przy kuratoriach oświaty, a ich zadaniem będzie rozpatrywanie odwołań od decyzji podjętych w pierwszej instancji.