Akademia Rozwoju Szkoły i Przedszkola jest to innowacyjny projekt, który łączy kurs Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły" oraz Akademię Rozwoju Nauczycieli. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły” organizowana jest już od 11 lat przez Redakcję miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja.
Drugi zjazd Akademii Rozwoju Szkoły odbędzie się już 14 kwietnia 2016 r.
O prawie wewnętrznym szkoły i przedszkola mówić będzie Janusz Barszczewski. Omówi m.in. technikę tworzenia statutów szkół oraz załączników, w tym najczęstsze błędy, jakie popełniają dyrektorzy, tworząc te regulacje.
Drugi blok tematyczny  Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły poświęcony zostanie zarządzaniu nieruchomością, w której mieści się placówka oświatowa. O zasadach BHP i obowiązkach dyrektora w tej materii opowie Dorota Łapkiewicz.
Kolejny temat to organizacja szkolnych wyjazdów - o regulacjach dotyczących wycieczek, imprez i zielonych szkół opowie Małgorzata Drogosz.  Szczegółowe informacje>>

Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły