Kwestię te opisuje Krzysztof Lisowski w książce "System wynagradzania nauczycieli". Chodzi tu przykładowo o taką sytuację, w której nauczyciel przedstawił dokument dowodzący nabycie uprawnień do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy, a potem dostarczył nowe dokumenty, z których wynika, że w ciągu dwunastu miesięcy nabędzie prawo do nagrody za 30 lat pracy.
W takim przypadku zastosowanie znajduje § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418).
Wynika z niego, że w takim przypadku, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

Polecamy również komentarz: Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli
NAGRODY JUBILEUSZOWE>>

Problematyka nagród jubileuszowych została także kompleksowo opisana w kwartalniku "Przed Szkołą" nr 3/2012