W tym roku szkolenia odbyły się w 9 wybranych szkołach ponadgimnazjalnych w Poznaniu. Szkoły otrzymały certyfikaty poświadczające udział w zajęciach, a uczniowie potwierdzenia w postaci praktycznych kart zawierających podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz najważniejsze numery telefonów do służb ratowniczych.
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodzieży po raz kolejny zorganizowaliśmy akcję „Umiem Pomóc", podczas której razem w ramach Akademii Ratownictwa Lux Med dzielimy się swoim doświadczeniem, umiejętnościami i pokazujemy, jak zawalczyć o drugie życie. Widzimy, że młodzież chłonie tę wiedzę i chętnie praktykuje z nami w różnych, zaaranżowanych sytuacjach. Jednak pamiętajmy, że tylko regularne szkolenia są w stanie wzmocnić nabyte umiejętności - mówi lekarz Mariusz Pacałowski, Dyrektor Merytoryczny Akademii Ratownictwa Grupy Lux Med.
Aż 96 procent uczestników tegorocznej kampanii „Umiem Pomóc" dostrzega potrzebę regularnych szkoleń z pierwszej pomocy. Ponad połowa z nich czuje potrzebę pozyskania praktycznych umiejętności, aby nie bać się pomóc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Prawie 80 procent uczniów poznańskich szkół chciałoby z jednej strony usystematyzować i pogłębić dotychczasową wiedzę, a z drugiej - nabyć umiejętności pozwalające przełamać lęk przed udzielaniem pierwszej pomocy.

Warmińsko-Mazurskie: dodatkowe zajęcia z pomocy przedmedycznej>>

- Uczniowie często z braku możliwości szukają porad i wskazówek jak udzielić pierwszej pomocy w internecie. Tak w przeprowadzonych ankietach wskazała nam ponad połowa tegorocznych uczestników. Dlatego inicjujemy co roku bezpłatne szkolenia i wspieramy szkoły w nauce pierwszej pomocy. Nie tylko uczymy się co zrobić w sytuacji wymagającej udzielenia pomocy, ale przede wszystkim rozmawiamy, jak się nie bać, jak ważne są te pierwsze minuty zanim pojawimy się na miejscu - dodaje Maciej Pająk Instruktor Akademii Ratownictwa Lux Med.
Inicjatywa „Umiem Pomóc" trwa od 2011 roku, a jej celem jest zapoznanie uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczna nauka ratowania zdrowia i życia. Młodzież dowiaduje się także jak pokonywać obawy, które często stanowią blokadę przed właściwym działaniem w sytuacji, gdy kluczowe znaczenie ma szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
Do tej pory w ramach kampanii „Umiem Pomóc" przeszkolonych zostało łącznie prawie trzy i pół tysiąca uczniów z Warszawy, Piaseczna, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Trójmiasta oraz Poznania.

Fundacja uczy, jak udzielić pierwszej pomocy>>