Pytanie w tej sprawie zadała poseł Halina Szymiec-Raczyńska. W interpelacji pyta o to, czy mimo planów dotyczących wygaszania kolegiów nadal można prowadzić nabór kandydatów oraz czy MEN zamierza powiadomić władze samorządowe o swojej decyzji.
O zadanie pytania poprosili posłankę pracownicy i słuchacze kolegium nauczycielskiego we Wrocławiu, którzy chcieli wiedzieć, jak wyglądać będą dalsze losy placówki.
"Absolwent kolegium będzie mógł potwierdzić w nowym systemie efekty uczenia się w kolegium, jednakże na tej podstawie nie będzie mógł uzyskać więcej niż 50 proc. punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów) przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku studiów" - tłumaczył wiceminister edukacji w odpowiedzi na podobne pytanie (pisaliśmy o tym tutaj).