W złożonym przez siebie projekcie posłowie proponują, aby dyrektor żłobka był zobligowany do zakładania monitoringu na wniosek co najmniej połowy rodziców lub opiekunów. System miałby składać się z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, które byłyby utrwalane i przechowywane (przez 90 dni), rodzice mieliby także otrzymać możliwość dostępu do transmisji w czasie rzeczywistym. Projektem zajmie się podkomisja. Konieczność wprowadzenia regulacji ustawowych zauważa także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
– Potrzebna jest nowa, odrębna ustawa, ponieważ przepisy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do takiej formy kontroli mają zastosowanie w pełnym zakresie jedynie wtedy, gdy wskutek jego stosowania dochodzi do utworzenia zbioru danych osobowych – mówi "DGP".