Szczegółowo omówiono w niej zagadnienia często sprawiające trudności w praktyce, takie jak podstawy udzielania dotacji, obliczanie ich wysokości, wykorzystywanie i rozliczanie. Usystematyzowane w tematycznych rozdziałach problemy poprzedzone zostały krótkim komentarzem, a całość wzbogacono o orzecznictwo sądów powszechnych, administracyjnych oraz stanowiska organów nadzoru. Książka przyda się zwłaszcza pracownikom jednostek samorządu terytorialnego –oraz organom prowadzącym szkoły i placówki publiczne i niepubliczne. Więcej na Profinfo.pl>>