Chodzi o podział środków z rezerwy subwencji oświatowej. Wnioski, które wpłynęły do Zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, opiewały na łączną kwotę  1 mln 348 tys. zł. Duża część dotyczyła dofinansowania świetlic szkolnych - zgłosiły się 662 samorządy, które wnioskowały o ponad 20 mln zł. Więcej>>

Polecamy: WSA: szkoła ma obowiązek prowadzenia świetlicy