Biorąc pod uwagę polskie osiągnięcia w ostatnim czasie to jest to trzecie zwycięstwo uzdolnionej matematycznie polskiej młodzieży - wygrana na Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej MEMO 2011 oraz Olimpiadzie Matematycznej Państw Bałtyckich - Baltic Way 2011.

Format Europejskiej Olimpiady Matematycznej dla Dziewcząt odwzorowany został na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, a inspiracją do zorganizowania konkursu była Chińska Olimpiada Matematyczna dla Dziewcząt, która odbywa się już od 10 lat.
W olimpiadzie w Cambridge udział wzięło 70 zawodniczek z 19 krajów. Uczestniczki zawodów każdego dnia konkursu rozwiązywały po 4 zadania w czasie 4.5 godziny.