Odpowiednie rozumienie tego pojęcia ma znaczenie przy rozliczaniu dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego - czytamy w "Rzeczpospolitej".
I tak szkoła podstawowa to typ, a nie rodzaj szkoły. Przy określaniu tego drugiego należy wziąć pod uwagę cechy wyróżniające placówkę w obrębie danego typu szkoły, np. szczególna organizacja, inna forma kształcenia, koszty nauczania.
Przykładowo wydatki bieżące na utrzymanie szkół wiejskich są wyższe niż w wypadku takich samych placówek w miastach, pozwala wyróżnić szkoły wiejskie (rodzaj) w obrębie tego samego typu szkół (np. szkoły podstawowe). Więcej>>

Polecamy publikacje: "Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach" oraz "Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej".