Drugie miejsce zajęła gmina Michałowice (również podwarszawska), a trzecie - gmina wiejska Świdnica z województwa lubuskiego.

"Ranking ma służyć ocenie jakości edukacji w samorządach, a następnie szukaniu najlepszych rozwiązań i propagowaniu strategicznego myślenia o oświacie, gdzie jakość stawia się na pierwszym miejscu" - powiedział podczas poniedziałkowej prezentacji wyników rankingu w Warszawie dr Maciej Jakubowski z Evidence Institute.
Ranking składa się z trzech miar, z których każda w równy sposób wpływa na ostateczną ocenę: dobrego startu, nierówności oraz postępu. Ocenia też dostępność i efekty edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. W rankingu pod pojęciem "dobrego startu" rozumiany jest procent dzieci w wieku 3 i 4 lat korzystającego z edukacji przedszkolnej oraz wyników sprawdzianu szóstoklasistów. "Nierówność" - to miara odzwierciedlająca zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego na terenie gminy, "postęp" to uśredniony wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej z obu części egzaminu gimnazjalnego - pokazuje jak duży postęp w gimnazjum uczynili uczniowie niezależnie od ich potencjału po szkole podstawowej.
Jak zaznaczył Jakubowski chodzi o wskazanie tych samorządów, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie, co nie zawsze oznacza najwyższe wyniki, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi wyzwaniami - metodologia rankingu bierze to pod uwagę. Oprócz rankingu ogólnopolskiego, w którym uwzględniono 2462 samorządy prowadzące przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, przygotowano zestawienia gmin podobnych do siebie jeśli chodzi o liczbę mieszkańców.
Przedstawiając trzy najlepsze gminy w rankingu ogólnopolskim Jakubowski zwrócił uwagę, że mają one różną charakterystykę i nieco odmienne są też ich mocne i słabe strony w oświacie. "Czołowe miejsca w rankingu zawdzięczają jednak wysokim wynikom w każdej ze składowych rankingu. W gminach tych podobnie wysoka jest dostępność edukacji przedszkolnej, bardzo dobre są wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, niewielkie jest zróżnicowanie wyników egzaminów zewnętrznych w szkole podstawowej i gimnazjum, a postępy gimnazjalistów są ponadprzeciętne" - powiedział.
Gminy te zajęły również pierwsze trzy miejsca w kategorii gmin poniżej 20 tys. mieszkańców. W rankingu uhonorowano również gminy o takiej liczbie mieszkańców, a mających wysokie wyniki edukacyjne mimo ponadprzeciętnego bezrobocia i dochodów poniżej średniej. W kategorii tej pierwsze miejsce zajęła gmina Tczów, drugie - gmina Czarnocin, a trzecie Besko.

"Gdy zastanawiałem się nad tym, co ważne jest w Podkowie, co ma wpływ na jakość edukacji w naszym mieście musiałem cofnąć się do momentu powstania naszego miasta. Dużą wartością naszego miasta wpływającą na jakość edukacji jest kapitał społeczny" - powiedział burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński. Przypomniał, że miasto powstało w 1925 r. w wyniku sprzedaży działek budowlanych inteligencji, przedsiębiorcom i drobnym wytwórcom. "Była to społeczność od początku nastawiona na integrację, wzajemne bliskie relacje (...) nastawiona na jakość życia, a ważnym elementem jakości życia jest jakość edukacji" - powiedział. Zaznaczył, że te cechy nadal dominują w wśród mieszkańców Podkowy. Burmistrz przypomniał, też o ważnych inwestycjach w ostatnich latach w infrastrukturę oświatową. Według niego to wszystko powoduje, że z placówek w Podkowie korzysta wiele dzieci spoza gminy - w przypadku szkół podstawowych jest ich tyle samo co dzieci mieszkających w gminie.
Wśród gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, a poniżej 100 tys. pierwsze miejsce w rankingu zajęła gmina Lesznowola, drugie - Zielonki, a trzecie - Piaseczno; w tej kategorii najwyższe wyniki wśród gmin z ponadprzeciętnym bezrobociem i dochodami poniżej średniej na pierwszym miejscu jest gmina Trzebownisko, na drugim - Świdnik, a na trzecim - Andrychów.
Wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców pierwsze miejsce w rankingu zajął Rzeszów, drugie - Opole, a trzecie - Kraków; w tej kategorii najlepsze wyniki wśród miast z ponadprzeciętnym bezrobociem i dochodami poniżej średniej na pierwszym miejscu również uplasował się Rzeszów, na drugim jest Lublin, a na trzecim Kielce.
Evidence Institute jest fundacją zajmującą się badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych. Wspiera szkoły i samorządy oraz rozwija nowoczesne rozwiązania łączące edukację ze światem IT i badań. (PAP)