– Jesteśmy jeszcze w trakcie analizowania uwag, ale chcemy, aby uczniowie mieli zapewnioną drożność kształcenia. Planujemy zatem, aby absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły drugiego stopnia mieli jedno, takie samo świadectwo dojrzałości – mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyjaśnia, że aby je uzyskać, absolwenci szkół branżowych będą zobowiązani do zdania egzaminu maturalnego przeprowadzanego, podobnie jak w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego) oraz uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Początkowo MEN chciało, by uczniowie zawodówek zdawali okrojoną maturę i mogli podejmować jedynie studia pierwszego stopnia.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 10 października 2016 r.

Zmiany w systemie oświaty i ich wpływ na organizację edukacji w samorządach, przedszkolach i szkołach - tematem Kongresu Edukacja i Rozwój - 27-28 października 2016 r.>>