Pytanie:
1) Czy organy prowadzące szkoły, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (np. fundacje), mogą przy wykorzystywaniu środków z dotacji oświatowej stosować wykładnię przepisów analogiczną jak w przypadku jednostek samorządu terytorialnego?
2) Czy środki z dotacji oświatowej mogą być przeznaczone na obsługę prawną szkoły?

Odpowiedź:
Finansowanie i dotowanie szkół publicznych, które nie są prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego, określa art. 80 i 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., zaś finansowanie i dotowanie szkół niepublicznych określa art. 90 u.s.o. Przywołane przepisy (ani pozostałe przepisy) u.s.o. nie określają finansowania szkół publicznych prowadzonych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego – określają je przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których treść nawet nie jest zbliżona do regulacji w u.s.o. Dlatego nie sposób przyjąć wspólnej wykładni przepisów określających finansowanie szkół publicznych, które nie są prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego, i szkół niepublicznych oraz przepisów określających finansowanie szkół publicznych prowadzonych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego. Więcej>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów