Dyrektorzy szkół omyłkowo składali wnioski o dofinansowanie monitoringu, mimo że MEN jeszcze przed publikacją rozporządzenia przesunął realizację tego zadania na kolejne lata.
Co ciekawe, nie wszystkie kuratoria wydały negatywne rozstrzygnęcia w tych sprawach. W Łodzi środki na to dostaną cztery placówki, będzie to kosztować ok. 25 tys. zł.

Kamery w szkołach najwcześniej w przyszłym roku>>

Eksperci zwracają uwagę na problemy z podstawą prawną do instalacji monitoringu w szkołach, brakuje bowiem przepisów regulujących tę materię.
- Utrwalanie wizerunku za pomocą monitoringu powinno zostać uznane za ingerencję w chronioną konstytucyjnie prywatność osób przebywających w szkole, więc regulacja upoważniająca do instalowania monitoringu powinna zostać przewidziana w akcie prawnym rangi ustawy i spełniać pozostałe standardy konstytucyjne – zwracała uwagę poprzednia rzecznik praw obywatelskich.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dni a19 października 2015 r.

Wielki Brat w szkole? Panaoptykon przeciwny upowszechnieniu monitoringu>>

Kongres Edukacja i Rozwój