W sytuacji powierzenia wicedyrektorowi pełnienia obowiązków dyrektora szkoły przez organ prowadzący - wicedyrektor w tym okresie powinien posługiwać się pieczęcią o treści: pełniący obowiązki dyrektora szkoły - wyjaśnia MEN w odpowiedzi na pytanie Serwisu Samorządowego PAP. Jako podstawę prawną podaje art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Więcej>>

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, stan z dnia 29 lipca 2014 r.

Zobacz: Czy podpis na świadectwie można zastąpić faksymile?