Orzeczenie nadzorcze przytacza "Rzeczpospolita".
Radni ustalili godziny zajęć dla dyrektora zespołu szkół, przedszkola, zastępcy dyrektora zespołu szkół, kierownika szkoły filialnej, pedagoga szkolnego, nauczyciela logopedy oraz normy zatrudnienia bibliotekarzy szkolnych na rok szkolny 2014/2015. Wojewoda zakwestionował uchwałę, stwierdzając, że obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli-bibliotekarzy reguluje Karta Nauczyciela, zatem gmina nie ma takich kompetencji.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 18 stycznia 2016 r.

Likwidacja godzin karcianych od września - MEN przygotował projekt noweli>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł