Poloniści krytykują decyzję ws. lektur. Ich zdaniem usunięcie z listy lektur „Konrada Wallenroda" czy też  trylogii Henryka Sienkiewicza utrudnia im kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów.

Polecamy: Polonista: matura to nie sprawdzian z patriotyzmu