Tym razem między samorządy rozdysponowano w sumie ponad 84 mln zł. Z tego aż 58 mln zł trafiło do gmin na wyposażenie pomieszczeń do nauki szesciolatków. Pozostałą część samorządy wydadzą na odprawy dla nauczycieli, na nowe świetlice oraz na usuwanie skutków zdarzeń losowych. Listę samorządów znaleźć można na stronie internetowej Serwisu Samorządowego PAP>>

Subwencja w 2015 r. o 61 zł wyższa>>