Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów, którzy szukają nowych pomysłów, stosują nieszablonowe metody i technologie. Super Dyrektor czasem jest dobrym managerem, czasem inspirującym nauczycielem, czasem wrażliwym wychowawcą a najczęściej wszystkim jednocześnie. Dzięki jego pracy i zapałowi placówka otwiera się na otoczenie, przekazuje pozytywne wartości, dba o standardy i epatuje atmosferą, w której można i warto się uczyć. A wszystko to by szkoła i przedszkole stawały się dobrym miejscem dla wszystkich!
Jak zgłosić swojego kandydata?
Kandydata lub kandydatów mogą zgłaszać pracownicy organu prowadzącego, kuratorium oświaty, pracownicy szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej, uczniowie i rodzice, a także przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.
Zgłoszenia można przesyłać do 17.07.2017 r., zgodnie z zasadami i regulaminem, zamieszczonymi na stronie: www.superdyrektor.pl Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej gali na XIX Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w październiku 2017 r.
Konkurs Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola organizowany jest przez czasopisma: „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły”.

Więcej na: www.superdyrektor.pl>>