Książka  dr Danuty Elsner: wpisuje się w nurt przemian, jakie zachodzą obecnie w systemie doskonalenia nauczycieli.
W publikacji Czytelnik znajdzie m.in omówienie pojęcia sieci z trzech punktów widzenia: jako fenomenu społecznego naszych czasów, nowego typu organizacji i społeczności uczącej się. A także:
- relacje z badań na temat kapitału społecznego nauczycieli,
- wskazanie warunków organizacyjnych i edukacyjnych sprzyjających powoływaniu sieci,
- przykłady metod pracy sieci oraz narzędzi do ich ewaluacji.
Autorzy wskazują korzyści dla nauczycieli i szkół wynikające z uczestnictwa w sieci, opisują funkcjonowanie tych organizacji w krajach, w których działają one z powodzeniem już od wielu lat oraz prezentują zarówno polskie, jak i zagraniczne przykłady dobrej praktyki.
Praca zawiera bogatą bibliografię umożliwiającą osobom zainteresowanym poszerzenie wiedzy na prezentowany temat.
Książka jest adresowana do wszystkich nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych - w równej mierze kreatorów, jak i członków sieci współpracy i samokształcenia. Przede wszystkim jednak skierowana jest do szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, koordynatorów sieci, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, liderów wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół.
Publikacja jest pracą zbiorową przygotowaną przez autorów polskich i zagranicznych pod redakcją dr Danuty Elsner - jednej z założycielek European Network for lmproving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM).

Dowiedz się więcej z książki
Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł