Chociaż rozporządzenie docelowo dotyczyć będzie zreformowanych szkół, uwzględnia także uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w okresie wdrażania reformy.
Nowością ma być też wprowadzenie możliwości  zmiany w ciągu roku szkolnego regulaminu konkursu organizowanego przez kuratora oświaty w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany: terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu, zmiany kryteriów kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni konkursu, zmiany warunków uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty konkursu.
Wnosili o to nauczyciele i rodzice uczniów, podkreślając, że czasami jest to konieczne z uwagi na zbieg terminów poszczególnych konkursów.

 

Gimnazja w Polsce: efekty edukacyjne, finanse, organizacja
Antoni Jeżowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł