"Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na projekt edukacyjny pt. „Henryk Sienkiewicz ambasadorem polskości”. Konkurs jest adresowany do zespołów projektowych (nauczycieli i uczniów) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do pracowników bibliotek, szkół wyższych i instytucji kultury. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą mailową do Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich."
Ośrodek chce zachęcić szkoły i placówki do podejmowania działań popularyzujących twórczość i działalność Henryka Sienkiewicza.