Rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dostosowano do brzmienia  przepisów określających szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 1247).
Zmiana w rozporządzeniu MEN polega uwzględnieniu w nim rozdziału "80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" Nowela ma  umożliwić gminom prawidłowe rozliczenie dotacji.

MEN określi na co wydać dotację przedszkolną>>

Praktyczne porady na temat nowych przepisów uzyskać będzie można podczas organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer jesiennych konferencji oświatowych: XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów  Szkół i Przedszkoli, która odbędzie się w ramach Kongresu Edukacja i Rozwój>>