Projekt będzie realizowany przez dwie instytucje: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), które przygotowuje go od strony biznesowej oraz Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, która ma zadbać o stronę edukacyjną. Dzięki projektowi „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” na Opolszczyźnie ma zostać stworzona racjonalna sieć szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe. „Wcześniej brakowało dialogu między szkołami, a firmami. Jedne nie znały potrzeb drugich. Może teraz uda się stworzyć klasy o specjalnościach, których brakuje na opolskim rynku” – mówił Sławomir Janecki z OCRG.
Na projekt przeznaczono blisko 19 mln zł. Został dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma trwać do końca maja 2015 r. Dzięki niemu 50 szkół zostanie wyposażonych w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego, a kolejnych 50 w pracownie chemiczno-fizyczne. „Wszystkie szkoły z regionu zgłosiły się do programu. Jest on bardzo rozbudowany, długi i podzielony na etapy. W sierpniu prowadzimy jeszcze prace organizacyjne, a właściwe zajęcia ruszą od września” – powiedział  dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji Lesław Tomczak.
Zorganizowanych zostanie także 1150 czterotygodniowych praktyk. „Musimy znaleźć firmy, w których zostaną przygotowane miejsca na praktyki dla uczniów szkół zawodowych. To w żaden sposób nie będzie obciążać przedsiębiorstw, które mogą tylko zyskać praktykantów” – powiedział Sławomir Janecki z OCRG. „W tej chwili zbieramy zapotrzebowania od firm” – dodał. Swoje zainteresowanie programem wyraziły już takie przedsiębiorstwa jak BIS Multiserwis z Krapkowic, Pearl Stream ze Strzelec Opolskich czy opolska spółka Get.
Praktyki, dojazdy, wyżywienie, odzież robocza czy noclegi zostaną sfinansowane w ramach programu. Przeprowadzone będą również seminaria połączone z warsztatami związanymi z doradztwem zawodowym i planowaniem kariery. Zorganizowanych zostanie również 13 wyjazdów na targi branżowe oraz do nowoczesnych firm. Weźmie w nich udział 520 uczniów. W szkołach powstaną Szkolne Ośrodki Karier, a raz w miesiącu uczniowie będą się spotykać z przedstawicielami lokalnego biznesu w ramach Szkolnej Akademii Klubu 150 (Klub zrzesza największe i najbardziej dynamiczne opolskie firmy). „Dzięki Szkolnym Ośrodkom Karier uczniowie będą mogli zakładać wirtualne firmy. Najlepsze z nich zostaną później ocenione przez praktyków. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał przenieść swoje wirtualne przedsiębiorstwo na grunt rzeczywisty to będzie mógł liczyć na wsparcie naszych księgowych czy prawników, a także na zlecenia od opolskich firm” - tłumaczy Sławomir Janecki.
Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” wchodzi w skład programu Specjalnej Strefy Demograficznej. Ma ona zapobiegać wyludnianiu się Opolszczyzny, co jest obecnie najpoważniejszym problemem regionu. W ciągu roku w woj. opolskim ubywa średnio 4,5-4,6 tys. mieszkańców. Co roku znika małe miasteczko. Region wyludnia się najszybciej w Polsce. Kwestia dzietności, opieki nad rodziną, powstrzymania migracji legła u podstaw sformułowania przez zarząd regionu SSD. Program składa się z czterech pakietów: „Praca to bezpieczna rodzina”, „Edukacja a rynek pracy”, „Opieka żłobkowo-przedszkolna” i „Złota jesień”. Dzięki ich realizacji stopień wyludnienia regionu ma się zmniejszyć. Ograniczona ma zostać także liczba migracji z Opolszczyzny.

Polecamy: Szkolenia pracowników jednym z tematów Edu Trendów 2013