Formę e-learningowych kursów dopuściło Ministerstwo Edukukacji Narodowej. Kandydaci na opiekunów muszą mieć 18 lat, średnie wykształcenie i nie być karani - doświadczenie juz nie jest wymagane.
– Tam jest 36 godzin wykładów i ćwiczeń. O ile zajęcia teoretyczne jestem w stanie zrozumieć, to realizacja praktyki jest absurdem, bo przecież przez internet nie można spełnić takiego wymogu – mówi o internetowym kursie Marek Pleśniar, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
Łatwość zdobycia uprawnień przez internet jest na tyle kusząca, że organizatorzy tradycyjnych kursów przegrywają z konkurencją. Zdaniem prezesa ZNP taka sytuacja jest niedopuszczalna, a ministerstwo przedkłada zasady wolnego rynku nad bezpieczeństwo dzieci.