Ankiety wypełniło 118 970 uczniów z 2496 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego.
Z danych zebranych w szkołach wynika, że komplet podręczników kupuje 78,11 proc. ankietowanych uczniów. Najwięcej w szkołach podstawowych - 92 proc.; w gimnazjach - 88 proc.; w liceach ogólnokształcących - 65 proc., w technikach - 54 proc., w zasadniczych szkołach zawodowych - 45 proc.
Uczniowie, którzy nie kupili podręczników, wśród powodów podawali m.in., że nauczyciel nie wymaga podręcznika - 8 proc. Wśród innych odpowiedzi znalazły się: "wystarcza jeden podręcznik na dwóch uczniów" - 6,53 proc.; "brak środków materialnych" - 4,78 proc.; "nie wszystkie przedmioty są interesujące" - 3,44 proc. Część uczniów zaznaczyło, że otrzymuje podręczniki od rodziny, znajomych, lub w ramach programu rządowego - wyprawka szkolna.
Wśród przedmiotów, z których nauczyciele nie wymagali podręcznika, uczniowie najczęściej wymieniali - w szkołach podstawowych i gimnazjach - plastykę, muzykę, religię, informatykę, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia techniczne; w szkołach ponadgimnazjalnych (takich jak technika i zasadnicze szkoły zawodowe) wymieniali takie przedmioty jak: technologia informacyjna, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, religia, wychowanie do życia w rodzinie, przedmioty zawodowe.
Celem ankiety było również wykazanie, czy uczniowie lubią uczyć się z podręczników. Na tak postawione pytanie 53,05 proc. stwierdziło, że lubi uczyć się z podręczników - najwięcej w szkołach podstawowych (79 proc.), najmniej w zasadniczych szkołach zawodowych (38 proc.).
Wśród najczęściej wymienianych przyczyn, z powodu których uczniowie nie lubią korzystać z podręcznika znalazły się: "podręcznik jest nieciekawy" - 21,6 proc., "trudny, napisany trudnym językiem" - 16 proc., "nieciekawa szata graficzna" - 10 proc.
Podsumowując badania ankietowe kuratorium zwróciło uwagę, że "za brak podręcznika uczniowie otrzymują oceny niedostateczne", co wskazało w ankietach 23,81 proc. uczniów. Zdaniem kuratorium "postawienie +jedynki+ z zajęć edukacyjnych jest niezgodne" z zapisami rozporządzenia ministra edukacji ws. warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Jak powiedziała PAP rzeczniczka kuratorium Anna Wietrzyk "kuratorium zamierza przyjrzeć się zjawisku przyznawania ocen niedostatecznych za brak podręcznika".
Ankiety nt. korzystania z podręczników przez uczniów były prowadzone w lutym i marcu tego roku równolegle z kontrolami związanymi z nieprawidłowościami przy wyborze podręczników w szkołach. Dotyczyły one ograniczenia praw nauczyciela do wyboru podręcznika. Chodzi o podpisywanie umów z wydawnictwami, w których zobowiązywano się w określonym czasie używać podręczników jednego wydawnictwa, w zamian np. za sprzęt komputerowy czy tablice interaktywne przekazane szkole za symboliczną złotówkę. Protokoły z kontroli przeprowadzonej w 90 szkołach przekazano policji.(PAP)