Do konkursu mogą zgłaszać się nauczyciele dyplomowani i mianowani, którzy posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Wymaga się także, by w ciągu trzech lat, bezpośrednio poprzedzających zgłoszenie do konkursu, kandydat uzyskał przynajmniej jedną dobrą ocenę pracy. Aplikacje można składać do końca maja. Więcej>>