Dotychczasowe zasady zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, uznając, że ustalając kryteria w rozporządzeniu, MEN przekroczyło zakres upoważnienia ustawowego. Początkowo nowe zasady rekrutacji do przedszkoli znaleźć miały się w "ustawie przedszkolnej", na późniejszym etapie konsultacji społecznych resort postanowił jednak odrębnie uregulować tę kwestię, a prace nad "ustawą przedszkolną" zostały zawieszone do czasu stworzenia nowych założeń przez MEN.
Projekt zasad naboru do przedszkoli MEN powinien opracować szybko, żeby gminy miały podstawy ustalania kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli. Bez nowelizacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wiecej>>