Planowanie, monitorowanie i realizacja nowej podstawy programowej - w kontekście nowego nadzoru pedagogicznego – były tematem I Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły. Spotkanie, zorganizowane przez miesięcznik „Dyrektor szkoły” oraz Wolters Kluwer Polska, pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, odbyło się 12 stycznia w Warszawie.
O planowaniu i monitorowaniu nowej podstawy programowej mówiła wiceminister edukacji, Krystyna Szumilas. Nowa podstawa programowa zastąpiła dwa dokumenty: standardy i starą podstawę programową. W nowej podstawie zawarto precyzyjne cele, napisane w języku wymagań. Nowością są zalecane warunki realizacji. Nie są one obowiązkowe, ale zapisano je w dokumencie, aby podkreślić, jak bardzo są ważne.
W odpowiedzi na pytania i wątpliwości dyrektorów, dotyczące organizacji zajęć, minister podkreśliła, że zdaje sobie sprawę, iż w różnych szkołach są różne warunki, dlatego resort nie narzuca, że np. na każdej lekcji chemii mają być przeprowadzane doświadczenia i każda klasa ma odbyć wycieczkę do lasu, chociaż jest on oddalony o wiele kilometrów od szkoły. - Ale musimy o tym myśleć. Od czegoś trzeba zacząć. Będziemy za pomocą monitorowania patrzeć, co się w szkołach dzieje. Chcemy w efekcie monitorowania zwrócić uwagę dyrektorów na najważniejsze elementy podstawy programowej.
Minister poinformowała, że należy zacząć właśnie od monitorowania, czyli przyglądania się temu, co się dzieje w szkole, ale bez oceniania. Monitorowanie może nam pomóc w zdiagnozowaniu, czy np. nowe pomysły są w szkole prawidłowo wdrażane.
Nowością jest ewaluacja, dlatego resort rozpisał ją dokładnie i pokazał, jak należy ją prowadzić. - Powinniście Państwo wybrać jeden, maksymalnie dwa tematy ewaluacji i rozpisać je dokładnie. Nie chodzi o ilość, ale o jakość, tak aby w następnym roku wdrażać wnioski płynące z ewaluacji i rozwiązać problemy waszych szkół. W każdej szkole może to być coś innego, chodzi o to, by skupić się na konkretnym problemie np. na frekwencji uczniów – mówiła minister Szumilas. Dodała, że żadna kontrola zewnętrzna nie może zakwestionować tematu ewaluacji.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 13.01.2010 r.