"Analogicznie jak podczas dostarczania poprzedniej części, konieczne jest potwierdzenie odbioru podręczników ze wskazaniem liczby otrzymanych egzemplarzy oraz liczby odebranych paczek dostarczonych przez dystrybutora. Szkoły muszą dokonać potwierdzenia niezwłocznie po ukazaniu się w aplikacji danych wpisanych przez dystrybutora." - przypomina MEN.
Dodaje, że jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że zamówienie jest niepełne, musi zgłosić to w aplikacji, a dystrybutor dostarczy brakujące egzemplarze.

Podręcznik dla drugoklasistów przyjęty bez zachwytu>>

W aplikacji zgłasza się też liczbę egzemplarzy uszkodzonych podczas transportu.
"Jeżeli wśród dostarczonych do szkół podręczników, znajdą się egzemplarze wadliwe fabrycznie (wada fizyczna papieru uniemożliwiająca korzystanie z całości lub części podręcznika, zszycie jedną zszywką, brak zszywki, pomylona kolejność stron, brak stron, zszycie „do góry nogami", rozmazany druk, itp.), należy je przekazać do koordynatora w kuratorium oświaty, który dokona ich wymiany z rezerwy pozostającej w jego dyspozycji. Liczbę wadliwych podręczników należy wpisać w aplikacji, opisując wadę." - tłumaczy resort.

Mimo zapewnień MEN, wciąż nie ma materiałów do e-podręcznika?>>