Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) wejdzie w życie 1 września 2017 r. Nie wprowadza większych zmian, uwzględnia jedynie nową strukturę systemu szkolnictwa - wygaszenie gimnazjów, ośmioklasowe szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, jak również szkoły branżowe.
Doprecyzowano także rodzaje zajęć, z których dyrektor może zwolnić ucznia oraz z których przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
W przypadku gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zachowano stosowanie przepisów dotychczasowych do czasu, gdy szkołę skończy ostatni rocznik uczący się na starych zasadach.
 

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM
Lidia Marciniak (redaktor)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł