"Nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie! Piszcie, publikujcie materiały, pokazujcie wspaniałe polskie gimnazja. Nie pozwólmy zniszczyć wieloletniej pracy". Ci w odpowiedzi chwalą się akcjami społecznymi, międzynarodowymi wymianami, sukcesami uczniów." - apelują na Facebooku organizatorzy akcji "Tak Dla Gimnazjum". Podobne inicjatywy organizują uczniowie i nauczyciele - ci ostatni przede wszystkim, zakładając szkołom strony.
Tymczasem z badań wynika, że większość Polaków popiera pomysł likiwidacji gimnazjów. Więcej>>

Źródło: "Gazeta Wyborcza", stan z dnia 3 listopada 2015 r.

Kluzik-Rostkowska: jestem gotowa zginąć w obronie gimnazjów>>