Określenie tematu i opieka nad jego realizacją nie wymaga znajomości wielu tradycyjnych przedmiotów. Warto zwrócić uwagę, aby tematyka projektów nie była zadaniem przekraczającym możliwości uczniów skalą trudności i obszerności tematu. Wartości edukacyjne efektu nie powinny przesłaniać kształcenia umiejętności w trakcie jego realizacji.
Nie powinna niepokoić sytuacja, w którejuczniowie opracują samodzielnie zagadnienie programowe, nadając mu inny kształt niż nauczyciel.

Przepis § 21a ust. 4r.z.o.k.p., stanowi: "Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1)wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2)określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3)wykonanie zaplanowanych działań;
4)publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego”.


Więcej na ten temat na stronie Dyrektor Szkoły